Anatómia kĺbu

Kĺb predstavuje anatomickú štruktúru ľudského tela, kde dochádza k stretu (artikulácii) dvoch alebo viacerých kostí, resp. k stretu kosti a chrupky. V tele človeka je viac ako 200 kostí, ktoré v spolupráci so svalmi zabezpečujú telu aktívny pohyb. Kĺby sú pri plnení tejto úlohy esenciálnou zložkou.
Čo sa týka spojenia, rozlišujeme dva základné typy kĺbov:
1. pohyblivé – synoviálne kĺby
2. nepohyblivé - pevné

kolenny klb

Pohyblivé - synoviálne kĺby

Synoviálne kĺby sú najvyvinutejšie spomedzi všetkých kĺbov, a preto ide o najmobilnejšie kĺby ľudského tela. Príkladom je najväčší a zároveň najzložitejší kolenný kĺb. Sú tvorené kĺbovou hlavicou, ktorá zapadá do kĺbovej jamky. Spájané (artikulujúce) plochy sú pokryté tzv. hyalínnou chrupkou, ktorá presne kopíruje tvar hlavíc. Neobsahuje cievy ani nervy, vyživovaná je prestupom živín zo synoviálnej tekutiny. Čím je kĺb viac zaťažovaný, tým je hrúbka chrupky väčšia. Vyplýva to z jej funkcie - pomáha absorbovať nárazy pri pohybe.

Medzi kĺbovými povrchmi je prítomná rôzne veľká kĺbová dutina vyplnená tekutinou. Jej prítomnosť v tomto type kĺbe je predpokladom pre možnosť voľného pohybu. Táto dutina môže byť úplne alebo čiastočne rozdelená na dva menšie časti pomocou kĺbového disku, nazývaného tiež meniskus.

Celý kĺb je obklopený väzivovým puzdrom. Skladá sa z dvoch častí. Z vnútornej vrstvy - synoviálnej membrány, ktorej bunky produkujú spomínanú synoviálnu tekutinu – kĺbový maz. Okrem lubrikačnej funkcie plní aj funkciu výživy. Vonkajšia vrstva – väzivová membrána spevňuje celý kĺb. Je tvorená z pevného spojivového tkaniva, ktoré sa upína na povrch artikulujúcich kostí.

Synoviálne kĺby sa väčšinou skladajú z ďalších pomocných prídavných štruktúr, ktoré obyčajne plnia funkciu ochrany kĺbu pri prudkých pohyboch. Sú to rôzne šľachy, väzivá, kĺbové lemy, úpony svalov upevnené do väzivovej vrstvy kĺbového puzdra.

Tvar kĺbových plôch je významným faktorom, ktorý ovplyvňuje rozsah pohybu a stabilitu kĺbu. So stúpajúcou pohyblivosťou však súvisí aj zvyšujúce sa riziko zranenia. Podľa tvaru kĺbovej plochy rozlišujeme niekoľko typov synoviálnych kĺbov. Najpohyblivejší kolenný kĺb má guľovitý tvar. Najmenej pohyblivé sú ploché kĺbové spojenia kľúčnej kosti s lopatkou alebo kĺby zápästia (karpálne kosti). Články prstov sú spojené tzv. pántovým kĺbom, ktorý im umožňuje pohyb v jednej rovine (princíp pohybu dverí).

Nepohyblivé kĺby

môžeme podľa štruktúry rozdeliť do 3 podskupín:
-väzivové,
-väzivovo-chrupkové
-chrupkové

Väzivové nepohyblivé kĺbové spojenia

V tomto type kĺbov sú časti, ktoré prichádzajú do kontaktu kryté bielymi vláknami zo spojivového tkaniva – kolagénovými vláknami, ktoré prechádzajú z jednej časti spojenia na druhú. Patria sem švy, ktorými sú spojené jednotlivé kosti lebky. Sú to prechodné nepohyblivé kĺby, ktoré sa v rôznych časových úsekoch života premenia na kosť. Dovtedy sú miestom, kde dochádza k rastu (zväčšovaniu) spájaných kostí podľa potreby tela. Druhým typom väzivového kĺbu je spojenie koreňov zubov s ich lôžkami v sánke, resp. čeľusti. Zväzky kolagénových vláken smerujú od steny zubného lôžka ku koreňu a predstavujú dôležitú súčasť závesného aparátu, ktorý v ústach fixuje zuby (parodont).

Väzivovo-chrupkové nepohyblivé kĺbové spojenia

Predstavujú kombináciu väzivového a chrupkového spojenia. Príkladom je spojenie panvových kostí. Kosti v mieste spojenia pokrýva chrupka a medzi nimi je uložený väzivovo-chrupkový disk. Celé spojenie je spevnené prebiehajúcimi väzmi. Tento typ tkaniva je taktiež prítomný v čeľustnom kĺbe alebo v medzistavcových platničkách chrbtice. V chrbtici ide o spojenie dvoch priľahlých stavcov, ktoré má dve časti – mäkké centrum a zvonku flexibilný prstenec zložený z kolagénových vláken, ktoré prebiehajú koncentricky pripomínajúc jednotlivé vrstvy cibule.

Chrupkové kĺbové spojenia

Ide o spojenia medzi kosťami, resp. časti kosti, ktoré ešte nie sú premenené na kosť a opäť dovoľujú rast kostí počas detstva a dospievania. Sú to prechodné spojenia, ktoré vymiznú do 25. roku života. Príkladom sú spojenia medzi niektorými kosťami lebky.

slavqa

Prejsť na:

Články o kĺboch
Kĺbová vyživa
Ochorenia kĺbov

designed: MT 2016 ©