Osteochondróza

Osteochondróza predstavuje súborný názov pre skupinu ochorení postihujúcu hlavne deti a dospievajúcich mladých ľudí. Ide o ochorenie kosti a chrupky ako následok dočasného prerušenia ich výživy.

Frekvencia výskytu tohto ochorenia nie je presne známa a to hlavne kvôli tomu, že časť z nich unikne pozornosti. Niektoré typy tohto ochorenia sa v priebehu rokov zregenerujú a zhoja úplne samé bez toho, aby pacientovi bolo toto ochorenie diagnostikované. Na druhej strane niektoré ťažké neliečené osteochondrózy môžu zanechať trvalé následky v podobe bolesti a deformít.

osteochondróza

Na začiatok je potrebné poznamenať, že dlhé kosti v tele (ramenná kosť, stehenná kosť...) sa skladajú z troch základných častí. Na oboch koncoch kostí sa nachádzajú hlavice (epifýzy), dlhá stredná časť je telo kosti alebo tzv. diafýza. V mladosti sú oba tieto časti spojene rastovou chrupkou, ktorá zabezpečuje rast kostí do dĺžky. Zaniká v období puberty a pre nás to znamená, že sme dosiahli našu konečnú výšku.

Čo sa stane.

Väčšina kostí v tele človeka vzniká ako výsledok premeny chrupky na kosť. Tomuto procesu hovoríme osifikácia - kostnatenie. Začne sa už približne v druhom mesiaci tehotenstva. Miesto, kde začína osifikácia sa nazýva osifikačné centrum. Dlhé kosti majú minimálne tri takéto centrá. Po jednom v oboch hlaviciach a ešte jedno v tele kosti. Zo všetkých jadier sa postupne šíri proces kostnatenia – výmena chrupky na kosť do strán, až kým nezískame kosť potrebnej hrúbky, dĺžky a pevnosti.

V prípade krátkych kostí, ktoré nemajú spomenuté základné tri časti je proces osifikácie „jednoduchší“. Začína v strede chrupkového základu a postupne sa rozširuje k okrajom.

Ak dôjde k poškodeniu týchto osifikačných centier v rastúcej kosti nastane problém zvaný osteochondróza. Presná príčina poškodenia nie je úplne známa.

Bolo popísaných mnoho príčin, no ako najčastejšie sa uvádzajú

Príčinou môže byť aj genetická predispozícia, poruchy zrážania krvi alebo infekcia. Môže to byť aj výsledok dlhodobého preťažovania rastúcich kostí u detí, ktoré sa aktívne venujú namáhavým športom ako je atletika.

V každom prípade výsledok je jasný. Dochádza k odumretiu (nekróze) osifikačných jadier najčastejšie v oblasti hlavíc kosti. To znamená v blízkosti kĺbových spojení. Takto postihnuté miesto nie je schopné plniť svoju funkciu, a teda premieňať sa na pevnú kosť. Pri neliečení hrozí riziko vzniku menej kvalitnej kosti, ktorá nebude schopná zvládať zaťaženie v rozsahu zdravej kosti. Táto skutočnosť potom vedie k častejším deformitám a zlomeninám postihnutých oblastí.

Dobrá správa. Našťastie toto ochorenie má svoje limity. To znamená, že v určitom bode sa poškodzovanie zastaví a telo sa bude snažiť vzniknuté škody napraviť. Kompletné zhojenie bude znamenať plnohodnotnú kosť. Naopak porucha v hojení, resp. nekompletné zhojenie bude zdrojom chronickej bolesti. Aj preto je nevyhnutné, aby ochorenie nezostalo prehliadnuté a včas sa liečilo.

Postihnutá môže byť len jedna kosť v tele, ale aj niekoľko súčasne. Nemusí ísť pritom len o dlhé kosti. Častokrát sú postihnuté aj stavce, kosti prstov rúk alebo nôh. Ako sme si na začiatku povedali pod názvom osteochondróza sa ukrýva široká skupina ochorení. Jednotlivé ochorenia môžeme rozdeliť podľa miesta postihnutia kosti. Zopár konkrétnych príkladov:

Všeobecné príznaky:

 

Liečba osteochondrózy môže byť zdĺhavý proces vyžadujúci si pravidelnú kontrolu lekára, užívanie liekov a v najťažších prípadoch až operačné riešenie. K základným princípom liečby patrí:

 

V každom prípade je liečba a jej výsledok vzhľadom na množstvo rôznych typov ostechondrózy veľmi individuálna. Na jednej strane sú pacienti, ktorí netušia, že toto ochorenie prekonali a úplným opakom je skupina pacientov, ktorá bola kvôli ostechondróze nútená podstúpiť operáciu.

slavqa 04.1.2017

Prejsť na:

Ochorenia kĺbov
Články o kĺboch
Kĺbová vyživa

designed: MT 2016 ©