„Praskanie“ v kĺboch

Pre mnohých ľudí je to dobre známy zvuk, prichádzajúci na dennom poriadku. Bolo popísaných niekoľko teórií, ktoré sa snažia vysvetliť pôvod týchto niekedy až strašidelných zvukov.

Nebolestivé praskanie v kĺboch je zvyčajne neškodné. Častokrát si ľudia „praskajú“ v kĺboch úmyselne. Najčastejšie si to „odnesú“ kĺby článkov prstov. Pôvod neškodného zvuku môžeme hľadať v unikajúcich plynoch vo vnútri kĺbového puzdra.

Pri rôznom rozsahu našich pohybov je potrebné v rôznej miere natiahnuť kĺbové puzdro. Schopnosť jeho natiahnutia je limitovaná rôznymi faktormi. Pri pôsobení malej sily je jedným z týchto faktorov množstvo synoviálnej tekutiny (kĺbového mazu) vo vnútri kĺbu. Vyplývajúc z fyzikálnych zákonov, synoviálna tekutina nemôže expandovať, pokiaľ tlak vo vnútri puzdra nedosiahne hodnoty, pri ktorých dôjde k uvoľneniu v nej rozpustených plynov. Práve tieto plyny unikajúce z tekutiny v podobe bubliniek umožnia natiahnuť sa kĺbovému puzdru o 15-20%. Uvoľnenie napätia spôsobí ich kolaps (prasknutie), produkujúci prasknutie.

V prevažnej väčšine (80%) ide o oxid uhličitý. Za normálnych okolností nám v kĺbe nebude praskať donekonečna. Opätovné prasknutie sa objaví potom, čo sa plyn opäť rozpustí v synoviálnej tekutine a celý proces sa tak môže zopakovať.

Ďalším zdrojom praskania môžu byť naše šľachy a väzivá. Priebeh šľachy pomáhajúcej pri aktívnom pohybe, križuje v niektorom smere kĺb. Preto je šľacha pri pohybe nútená zmeniť v závislosti od kĺbu svoju polohu. Práve spätný pohyb na svoje pôvodné miesto môže byť sprevádzaný zvukovým sprievodom v podobe prasknutia. Častokrát sa tieto zvuky objavia v kolennom kĺbe a v členku pri vstávaní alebo chôdzi po schodoch.

Praskanie v kĺboch môže byť v niektorých prípadoch príznakom vážneho ochorenia kĺbu. Hlavným sprievodným príznakom je však v tomto prípade bolesť. Pôvod praskania väčšinou vyplýva zo vzniknutej abnormality v štruktúre kĺbu. Môže ísť napríklad o stratu chrupky alebo poranenie väzov.

slavqa

Prejsť na:

Články o kĺboch
Ochorenia kĺbov
Kĺbová vyživa

designed: MT 2016 ©